https://desisexstories.plus
Användarvillkoren uppdaterades senast: 2020-07-12

SmartaSpelare.se användarvillkor

Kontaktuppgifter

Användarvillkoren i detta dokument (tillsammans med de dokument som vi hänvisar till) anger villkoren för ditt besök på vår hemsida SmartaSpelare.se (“Webbplatsen”), antingen som gäst eller registrerad användare, tillgång till och användning av tjänster som erbjuds via vår hemsida (“tjänsten”, ”tjänsterna”). Användning av vår hemsida omfattar åtkomst, bläddring eller registrering för att använda vår hemsida.

Tjänsterna tillhandahålls av Smarta Spelare 365 AB, ett svenskt bolag och dess anknutna enheter, samt var och en av sina nuvarande, före detta och framtida moderbolag, föregångare, efterträdare, innehavare, dotterbolag, ägare, tjänstemän och styrelseledamöter (oavsett om de handlar i sådan egenskap eller individuellt), agenter och advokater (gemensamt “SmartaSpelare.se”, “vi”, “vår” eller “oss”).

Observera att genom att besöka Webbplatsen accepterar du att följa dessa användarvillkor. SmartaSpelare.se äger alla immateriella rättigheter i och till tjänsterna och tillåter dig att använda tjänsterna endast i enlighet med dessa villkor. Din användning av tjänsterna utgör ditt godkännande av användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren skall du ej använda våra tjänster. Om du har några frågor kan du kontakta oss på ovanstående kontaktuppgifter.

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare policys som också gäller för användning av SmartaSpelare.se och dess tjänster: Vår integritetspolicy anger villkoren för när vi behandlar personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du delger oss. Genom att använda vår hemsida och våra tjänster, samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Följande terminologi gäller:
SmartaSpelare.se tjänster

Tjänsterna gör det möjligt för medlemmen att donationer till vald supporterklubb eller förening på förluster på spel placerade hos SmartaSpelare.se anslutna spelbolag. Se Webbplatsen för att hitta våra anslutna spelbolag. Medlemmen måste vara en ny användare hos spelbolaget för att ta del av denna tjänst enligt dessa villkor. För att vara berättigad till donation genom våra spelbolag måste medlemmen använda den unika länk som tillhandahålls av SmartaSpelare.se för att registrera ett konto hos spelbolaget. Därefter registrerar SmartaSpelare.se medlemmens användning av spelbolagets tjänster och produkter när denne lägger en insats/bet och/eller uppfyller en insättning hos ett spelbolag.

För att kvalificera sig till donation måste spelbolaget bekräfta till SmartaSpelare.se att medlemmens satsning och insättning utgör en kvalificerad transaktion och den kontant betalningsavgift som betalas till oss av spelbolagen för den kvalificerade transaktionen (avgift) måste erhållas av oss. Vi för över donationer bestående av avgifter som SmartaSpelare.se erhållit från anslutna spelbolag.

SmartaSpelare.se förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, ändra eller radera tjänster, produkter och all information från Tjänsterna. SmartaSpelare.se ger ingen representation eller garanti för att Tjänsterna eller informationen i Tjänsterna är fullständiga eller korrekta. SmartaSpelare.se representerar eller garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga hela tiden eller när som helst. Informationen i Tjänsterna kan vara ofullständig, kan innehålla fel, eller bli föråldrad när som helst. SmartaSpelare.se åtar sig inget åtagande och uttryckligen avstår från skyldighet att uppdatera något av innehållet i Tjänsterna.

Donation hos SmartaSpelare.se

När en medlem har slutfört en kvalificerad transaktion hos ett spelbolag och när vi har mottagit avgiften för den kvalificerade transaktionen exponerar vi den relaterade fiktiva kassan till medlemmens godkända balans på SmartaSpelare.se. Medlemmens balans kommer automatiskt föras över till vald supporterklubb eller förening.

Förutsatt att Avgiften har mottagits av oss skall Donation betalas till vald supporterklubb eller förening den 5:e varje månad för alla kvalificerade transaktioner som genomförts under föregående månad. Donation ska betalas i svenska kronor, SEK. Om insatsen och insättningen placerades i en annan valuta än svenska kronor är den gällande valutakursomvandlingen den marknadsränta enligt svenska valutan vid den tidpunkt då kontantbetalningen gjordes.

Det belopp som en medlem ser under sitt konto från Donation kan fluktuera med avseende på incitament där:

Observera att det finns olika omständigheter där en transaktion med ett spelbolag inte kan utgöra en kvalificerad transaktion, eller Donation kan inte resultera från den kvalificerade transaktionen. Dessutom finns det olika omständigheter där Donation inte betalas till vald supportklubb eller förening och kommer att förverkas till oss, nämligen:

Värvningsbonus

Som medlem hos Smarta Spelare kan du värva nya medlemmar och tjäna pengar. Du använder ditt användarnamn som värvningskod.

Följande villkor gäller:

Värvningskoden måste skrivas in innan du registrerar dig på smartaspelare.se/registrera.

Sker registrering genom sociala medier (Facebook och Google) måste koden skrivas in innan du går vidare.

Gäller endast för nya medlemmar.

Personen du värvar måste göra en insättning på minst ett av våra anslutna spelbolag för att få ta del av värvningsbonusen.

Samma villkor gäller för värvad medlem.

Registrering av konton och bli medlem hos SmartaSpelare.se

Du måste vara minst 18 år för att registrera ett konto hos SmartaSpelare.se. En person får inte ha mer än ett konto. Du måste registrera dig för Tjänsterna med hjälp av exakt och aktuell information om dig själv, inklusive korrekt namn, adress och eventuella andra begärda uppgifter. Du bör hålla denna information uppdaterad via ditt konto. SmartaSpelare.se förbehåller sig rätten att inaktivera eller blockera konton utan avisering.

Du är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till vilken dator som helst, smarttelefon, surfplatta etc. som du använder för att komma åt Tjänsterna och du accepterar härmed ensamt ansvar för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto.

Du måste se till att e-postadressen du tillhandahållit till oss hålls uppdaterad och att du har fullständig tillgång till den e-postadressen då vi skickar dig viktiga meddelanden eller information dit. Om du ändrar e-postadress måste du uppdatera e-postadressen inne på ditt konto hos SmartaSpelare.se.

Åtkomst till vår hemsida

Medlemskapet och användandet av SmartaSpelare.se är kostnadsfritt.

Vi har rätten att upphäva, ändra delar eller hela delar av Tjänsterna där vi har juridiska, säkerhets-, tekniska eller kommersiella anledningar för att göra det. Vi kommer i så fall att ge dig förvarning innan vi vidtar sådana åtgärder.

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på det, alltid kommer att vara tillgänglig eller oavbruten. Tillgång till vår hemsida tillåts tillfälligt. Vi kan dra tillbaka, avbryta, upphäva eller ändra någon del eller hela vår webbplats utan något meddelande. Vi tar inte ansvar om vår hemsida av någon anledning inte är tillgänglig för dig under något tillfälle.

Vi kommer däremot att göra vårt yttersta för att säkerställa att alla potentiella tillfällen webbplatsen ej kommer vara tillgänglig blir så korta som möjligt och att vi meddelar om det på webbplatsen.

Du är ansvarig för att alla personer som har tillgång till vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra gällande villkor och att de följs.

Ditt konto och lösenord

Du får inte avslöja följande för tredje part och måste behandla sådan information som konfidentiell. Om du väljer, eller är försedd med, en användaridentifierings-kod, lösenord eller någon annan bit av information som en del av våra säkerhetsprocedurer.

Vi har rätt att inaktivera användaridentifikations-koden eller lösenordet, oavsett om det har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om du enligt vår rimliga åsikt inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du vet ditt användarnamn eller lösenord, måste du omedelbart anmäla det till support@smartaspelare.se.

Begänsning av förluster

SmartaSpelare.se betalar donation upp till förlust på 15 000 kronor per kvalificerad transaktion med varje spelbolag per kalendermånad.

Begänsning av användningen

Som medlem godkänner du att följa alla gällande lagar och regler när du använder Tjänsterna. Du är medveten om att du ej får eller ska (1) använda Tjänsterna för något olagligt ändamål, (1) använda Tjänsterna på något sätt som bryter mot tredje parts rättigheter (inklusive, utan begränsning, varumärken, upphovsrätt, handelsdräkt, moraliska rättigheter, goodwill, affärshemligheter och alla andra immateriella rättigheter som kan finnas eller senare i existens eller på något sätt besvärar en tredje part, eller (3) använder Tjänsterna på något sätt som bryter mot användarvillkoren.

Missbruk

SmartaSpelare.se har rätt att häva eller avsluta kontoinnehavarens (medlemmens) tillgång till Tjänsterna eller delar av Tjänsterna, om vederbörande kontoinnehavare eller att kontot enligt vår skäliga uppfattning bryter mot någon eller några stadgar i våra användarvillkor.

Ett konto får endast användas av en person och egna vägnar och ej till förmån av någon annan person.

Om vi upptäcker att en medlem försöker utnyttja SmartaSpelare.se tjänster, genom att använda en annan persons identitet för att dra nytta av incitamentsprogrammet, eller använda flera konton själv eller i en grupp av personer, har vi rätt att avsluta samtliga konton vi anser är inblandade i detta och neka samtliga betalningar som är kopplade till detta konto eller dessa konton.

Vi har rätt att avskaffa enskilda konton om vi anser att medlemmen missbrukar incitamentsprogrammet eller bedriver olaglig verksamhet.

Det är medlemmens ansvar och skyldighet att allt material som är kopplat till medlemmen:


Om du ser något som bryter mot ovanstående punkter vill vi att du informerar oss omedelbart till support@smartaspelare.se.

Ytterligare tjänster

SmartaSpelare.se eller våra partners kan erbjuda extra eller nya tjänster via SmartaSpelare.se. Om en medlem använder en potentiell ny tjänst kommer medlemmen meddelas med ytterligare villkor som måste följas. SmartaSpelare.se kommer meddela dig innan du använder en ny potentiell tjänst och godkänner du att använda denna potentiella nya tjänst eller tjänster godkänner du även ytterligare villkoren.

Kakor (Cookies)

I princip alla webbplatser använder Kakor (Cookies) och det gör även SmartaSpelare.se. Vi använder kakor för att kunna erbjuda er den bästa användarupplevelsen. Vi är även i behov av att använda kakor för att kunna bekräfta din registrering hos SmartaSpelare.se samt se hur mycket donation våra supporterklubbar och föreningar ska få. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vi får använda kakor (”cookies”).

Immatriella rättigheter

SmartaSpelare.se är ägare och licensinnehavare av alla immateriella rättigheter samt material som publiceras på vår hemsida. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia eller hämta utdrag av vilken undersida som helst från vår hemsida för din personliga användning. Du kan även uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publiceras på vår hemsida.

Du får inte ändra dokument eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår hemsida i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår hemsida omedelbart och du måste, enligt vårt beslut, återvända eller förstöra de kopior av de material du har missbrukat.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår hemsida för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens från oss eller våra licensgivare.

Vår status (och de som är identifierade bidragsgivare) som innehållsförfattare på vår hemsida måste alltid erkännas.

Representationer och garantier

I den utsträckning som lagen tillåter tillhandahåller SmartaSpelare.se Tjänsterna på “i befintligt skick” och “tillgänglig”, vilket innebär att vi inte ger några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till, garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte och garantier för att (i) Tjänsterna uppfyller dina specifika krav, (ii) Tjänsterna kommer att vara oavbrutna, aktuella, säkra eller felfria, (iii) kvaliteten på alla tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig via SmartaSpelare.se uppfyller dina förväntningar, och (v) eventuella fel i Tjänsterna kommer att rättas.

Ingen tillit till information

Innehållet på vår hemsida tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte tänkt att utgöra råd som du borde lita på.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt lagen tar du det fulla ansvaret för användningen av Tjänsterna och SmartaSpelare.se avstår från ansvar för dig för indirekt, följd, exemplarisk, oavsiktlig eller straffande skador, inklusive förlorade vinster, även om vi hade fått råd om möjligheten för sådana skador.

Vi vägrar allt ansvar för handlingar, utelämnanden och beteende från tredje man i samband med din användning av Tjänsterna. Din enda lösning mot oss för missnöje med SmartaSpelare.se är att sluta använda Tjänsterna. Den föregående ansvarsfriskrivningar gäller för eventuella skador, ansvar eller skador, oavsett om det är avtalsbrott, skada, oaktsamhet eller någon annan orsak till handling.

Vi kommer inte att vara ansvarig för någon användare för förlust eller skada, oavsett om det är kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt, även om det är förutsägbart, som uppstår under eller i samband med:


Om du är konsumentanvändare, observera att vi endast tillhandahåller vår hemsida för privat bruk. Du godkänner att du inte använder vår webbplats för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade på vår hemsida. Sådana länkar bör inte tolkas som godkännande av oss av de länkade webbplatser. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som kan uppstå på grund av din användning av dem.

Länkar till vår hemsida

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det. Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det föreslås någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns. Du får inte skapa en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår hemsida får inte vara inramad på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon del av vår hemsida annat än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla kopplingstillstånd utan föregående meddelande.

Om du vill använda innehåll på vår hemsida annat än vad som anges ovan, kontakta support@smartaspelare.se.

Virus

Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att komma åt vår hemsida. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår hemsida. Du får inte angripa vår hemsida med en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Vi kommer att rapportera ett sådant brott mot de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet med dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår hemsida och tjänster omedelbart.

Tredjepartslänkar och resurser på vår hemsida

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast till din information.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

Elektronisk kommunikation

När du använder Tjänsterna, besöker webbplatsen eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikationer från oss elektroniskt och kommunicera med oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att skicka meddelanden i Tjänsterna eller med andra medel som SmartaSpelare.se finner lämpliga. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt (oavsett om det sker via e-post, meddelande om tjänsten eller på annat sätt) uppfyller något lagligt krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Ogiltighet

Om någon bestämmelse i användarvillkoren av någon anledning ska hållas ogiltig eller oskyldig helt eller delvis i någon tillämplig jurisdiktion, ska sådan bestämmelse endast vara ineffektiv i den omfattningen av sådan invaliditet eller ouppnåelig görbarhet utan i någon jurisdiktion sätt som påverkar giltigheten eller verkställigheten av den i någon annan jurisdiktion eller de övriga bestämmelserna i någon jurisdiktion.

Lag och behörighet

Användningsvillkoren regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, med undantag av intressekonflikt-lagar. Du godkänner att Stockholms Tingsrätt, exklusiva jurisdiktion, är den första platsen för eventuella orsaker till åtgärder som härrör från eller relaterar till Tjänsterna eller Användarvillkoren.

Ändringar i användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra, ersätta eller på annat sätt ändra dessa användarvillkor när som helst. Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på det, kommer att vara fria från fel eller utelämnanden. Specifikt kan vi då och då ändra incentiven på vår hemsida. Datum för senaste ändring anges i slutet av dessa Användarvillkor. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida från tid till annan för uppdateringar.

Hela avtalet

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna i fråga om ämnet och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal mellan parterna i fråga om sådant ämne. SmartaSpelare.se kan tilldela sina rättigheter enligt användarvillkoren utan föregående meddelande.

Allmänt

Den 25 maj 2018 träder GDPR* lagen i kraft. Med anledning av GDPR har vi på SmartaSpelare.se förtydligat våra medlemsvillkor och utvecklat vår teknik för att underlätta för dig som medlem att ha koll på vad vi gör med dina personuppgifter. personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

För oss på SmartaSpelare är det viktigt att du som användare känner förtroende för oss när du använder vår tjänst. Därför arbetar vi ständigt med att arbeta transparent i hur vi behandlar dina personuppgifter, vilken information vi samlar in om dig och varför vi gör det.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Smarta Spelare 365 AB, 559154-0256, Ingemarsgatan 2, 113 54 Stockholm.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Användaren uppger själv sina personuppgifter i samband med registrering, utom IP-adressen som kan hämtas från webbläsaren / webbservern.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Ingen annan än SmartaSpelare har tillgång till dina personuppgifter. Alla donationer till supporterklubbar och föreningar sker från SmartaSpelare där enbart totalsumman från samtliga medlemmar förs över till respektive supporterklubb och förening. Hur mycket enskild medlem har bidragit med kommer enbart enskild medlem få information om. Enskild medlem kommer även se total donation till sin valda supporterklubb eller förening.

Om du använder SmartaSpelare.se godkänner du och ger samtycke till våra användarvillkor. Ditt medlemskap hos SmartaSpelare.se gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss genom att du själv säger upp medlemskapet via mail till support@smartaspelare.se. Vid avslut av ditt medlemskap hos oss raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.

Som medlem hos SmartaSpelare.se samtycker du till att dina personuppgifter (namn, adress, persondata i form av födelseår månad och dag ÅÅÅÅ-MM-DD, e-postadress, IP-nummer och mobiltelefonnummer), får lagras och användas av SmartaSpelare.se för digitala tjänster, marknadsföring i form av både e-postutskick, sms-utskick, telefonsamtal samt postala utskick, samt för statistik-, bokförings- och analysändamål.

Vi på SmartaSpelare.se samlar in dina personuppgifter:

– För att kunna erbjuda dig Donation genom våra anslutna spelbolag
– För att kunna meddela dig om kommande- och godkänd Donation
– För att din bank ska kunna ta emot Donation
– För att kunna fullfölja våra rättsliga- och bokföringsmässiga regler som företag
– För att kunna hantera kundserviceärenden/support åt dig
– För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar/events etc
– För att kunna skicka födelsedagsmejl till dig
– För att kunna ge dig så relevanta erbjudanden som möjligt och för att kunna personligt anpassa upplevelsen av våra tjänster (vill du inte få våra mejl eller sms klickar du enklast på avregistrera-länken i dessa utskick)
– För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster och eller för att kunna utreda eventuella brott
– För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna hålla din personliga medlemssida aktuell

Personuppgifter sparas under den tid du har en användarrelation med SmartaSpelare.se eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuell användning av tjänsten.

Bli medlem hos SmartaSpelare.se

Hittar du inte svaret på din fråga eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta oss! Du når oss på support@smartaspelare.se, eller via formuläret nedan. Vår kundtjänst svarar inom 24 timmar.